facebook pixel

Privacy wetgeving

Wie we zijn

Wij zijn PROVAS IMMO MANAGEMENT BV  met adres Museumstraat 12A 2000 Antwerpen Belgium en met ondernemingsnummer 0502337858.

Wij hechten belang aan jouw privacy en telkens wanneer we jouw persoonsgegevens behandelen doen we dit in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR (General Data Protection Regulation) en de nationale wetten die handelen over het verwerken van persoonlijke gegevens.

De privacywetgeving verplicht ons om de informatie die we in deze privacyverklaring meedelen voor jou toegankelijk te maken. Deze privacyverklaring verduidelijkt welke maatregelen we nemen om jouw privacy te beschermen wanneer jij onze diensten of producten gebruikt en welke rechten jij hebt.

Wanneer we jouw persoonsgegevens verwerken zijn wij in de meeste gevallen de “verwerkingsverantwoordelijke”. Dit betekent dat wij het doel van en de middelen voor de verwerking bepalen.

Door onze diensten en/of producten aan te schaffen geef je aan ermee akkoord te gaan dat we sommige persoonlijke gegevens over jou verzamelen en verwerken in overeenstemming met het doel beschreven in onze privacyverklaring. We nodigen je uit om deze verklaring aandachtig te lezen. Gaëlle Goudesone is onze privacy coördinator die je kan bereiken via gaelle@provas.be voor alle vragen die je zou hebben of om je rechten uit te oefenen. Het is mogelijk dat deze verklaring in de toekomst nog aangepast wordt. We vragen je dan ook om de privacyverklaring op regelmatige basis opnieuw te lezen.

Het verwerken van jouw persoonsgegevens

Persoonlijke data of persoonsgegevens betekent alle informatie over een individu die kan toelaten om die persoon te identificeren. Het gaat hier niet om gegevens waar de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Wij proberen zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens te verzamelen om onze doelen te bereiken.

We houden ons aan de databeschermingswetten die vereisen dat de persoonsgegevens die we over jou verwerken :

 • Enkel worden verzameld voor geldige doeleinden waarover we je hebben geïnformeerd.
 • Op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden gebruikt en dus worden gebruikt op een manier die toereikend is, ter zake dienend is, en beperkt is tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 • Accuraat zijn en zo nodig worden geactualiseerd, niet langer worden bijgehouden als nodig is voor de doeleinden waarover we je verteld hebben en veilig worden behandeld.

Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie aan jou vragen om het voor jou mogelijk te maken om onze goederen of diensten aan te kopen of te gebruiken. Als je vragen hebt, aarzel niet om onze privacy-coördinator te contacteren.

Meer in het bijzonder zullen we sommige of alle van de volgende data-elementen verzamelen :

 • Aankoop financieringsgegevens
 • Aankoopgeschiedenis
 • Adres
 • Anti witwasgegevens
 • Asbestattest
 • BTW nummer
 • Bankrekening
 • Bedrijfsadres
 • Bedrijfsfunctie
 • Betaalhistoriek
 • Betalingsoverzicht, klantenrekening
 • Burgerschapsnummer, rijksregisternummer…
 • Contract
 • Datum & tijd
 • Derde partij cookies
 • Eigendomstitel
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Emailadres
 • Erfgoedinformatie
 • Essentiele cookies
 • Foto's / beelden
 • Geboortedatum / Leeftijd
 • Geboorteplaats
 • Handtekening
 • Huwelijkse staat
 • Identiteitskaart
 • Identiteitskaart nummer
 • Inhoud van correspondentie
 • Keuringsattest elektrische installatie
 • Klanten zorgvuldigheidsgegevens (AKL, KYC, CDD)
 • Klantendossier
 • Ligging van het onroerend goed
 • Loon- en remuneratiegegevens
 • Marketing cookies
 • Naam huurder
 • Naam van de betrokken partij
 • Naam van de klant
 • Nationaliteit
 • Nummer verzekeringspolis
 • Ondernemingsnummer
 • Paspoort (reispas)
 • Performantie cookies
 • Plan
 • Postinterventiedossier
 • Statuten
 • Stedenbouwkundig uittreksel
 • Taal of talen
 • Telefoonnummer
 • Thuisadres
 • Titel
 • Toestemming
 • Ultimate Beneficial Owner (UBO) gegevens

Wij rekenen erop dat jij ons correcte gegevens bezorgt. Laat ons weten wanneer gegevens veranderen, zodat wij alle gegevens actueel kunnen houden.

De verwerking van gegevens moet ons toelaten om onze diensten en producten te leveren, om onze diensten en producten die voor jou beschikbaar zijn continu te verbeteren en om ze aan te passen aan jouw noden. Meer in het bijzonder verrichten we de volgende verwerkingen :  

 

 • Verplichte anti fraude maatregelen
  Beschrijving: Anti fraude informatie opgelegd door de wet
  Doel: Zorgen voor conformiteit met anti fraude regelgeving
  Rechtsgrond: Wettelijke Verplichting
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijke periode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen
  Data items: Geboortedatum / Leeftijd, Geboorteplaats, Nationaliteit, Bankrekening, Huwelijkse staat, Paspoort (reispas), Identiteitskaart, Burgerschapsnummer, rijksregisternummer…, Naam van de klant, Naam van de betrokken partij, BTW nummer, Ondernemingsnummer, Klanten zorgvuldigheidsgegevens (AKL, KYC, CDD), Anti witwasgegevens, Ultimate Beneficial Owner (UBO) gegevens, Bedrijfsfunctie, Statuten , Eigendomstitel, Adres
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Verhuur / Rentmeester
  Beschrijving: Verhuur van onroerende en andere goederen
  Doel: Business service
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijke periode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen
  Data items: Thuisadres, Geboortedatum / Leeftijd, Geboorteplaats, Nationaliteit, Loon- en remuneratiegegevens, Huwelijkse staat, Foto's / beelden, Paspoort (reispas), Identiteitskaart, Burgerschapsnummer, rijksregisternummer…, Naam van de klant, Naam van de betrokken partij, BTW nummer, Ondernemingsnummer, Bedrijfsadres, Inhoud van correspondentie, Ultimate Beneficial Owner (UBO) gegevens, Ligging van het onroerend goed, Bedrijfsfunctie, Statuten , Eigendomstitel, Postinterventiedossier, Naam huurder, Titel, Contract, Plan, Emailadres, Adres, Telefoonnummer
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Bedrijfswebsite
  Beschrijving: Corporate website voor openbare raadpleging. Kan inlog sectie voor klanten bevatten.
  Doel: Om geïnteresseerden en/of zakelijke partijen te informeren
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data items: Foto's / beelden, Elektronische identificatiegegevens, Essentiele cookies, Naam van de klant, Derde partij cookies, Datum & tijd, Performantie cookies, Marketing cookies, Emailadres, Telefoonnummer
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Klantenafspraken
  Beschrijving: Registratie van klantenafspraken op papier of op computer
  Doel: Beheer van de beschikbaarheid / kalender
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data items: Naam van de klant, Datum & tijd, Inhoud van correspondentie, Ligging van het onroerend goed, Toestemming, Emailadres, Adres, Telefoonnummer
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Correspondentie
  Beschrijving: Communicatie met geïnteresseerden op papier of in elektronische vorm
  Doel: Zorgen voor goede dienstverlening
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data items: Foto's / beelden, Naam van de klant, Datum & tijd, Inhoud van correspondentie, Ligging van het onroerend goed, Toestemming, Emailadres, Adres, Telefoonnummer
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Klanten facturatie en boekhouding
  Beschrijving: Berekening van het verschuldigde ereloon of vergoeding, verzorgen van facturatie en verkrijgen van betaling
  Doel: Zorgen voor correcte betaling
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data items: Thuisadres, Bankrekening, Aankoopgeschiedenis, Betaalhistoriek, Naam van de klant, BTW nummer, Ondernemingsnummer, Betalingsoverzicht, klantenrekening, Bedrijfsadres, Datum & tijd, Inhoud van correspondentie, Ligging van het onroerend goed, Naam huurder, Nummer verzekeringspolis, Emailadres, Adres, Telefoonnummer
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Klanten prospectie
  Beschrijving: Beheer van informatie rond prospecten
  Doel: Om goederen en diensten aan potentiële klanten te communiceren
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Bewaringstermijn: Alle prospects die niet zijn geconverteerd naar klanten, worden na 2 jaar verwijderd
  Data items: Thuisadres, Foto's / beelden, Naam van de klant, BTW nummer, Ondernemingsnummer, Bedrijfsadres, Datum & tijd, Inhoud van correspondentie, Ligging van het onroerend goed, Bedrijfsfunctie, Toestemming, Aankoop financieringsgegevens, Statuten , Eigendomstitel, Naam huurder, Titel, Emailadres, Adres, Telefoonnummer
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Client dossier opmaak en behandeling
  Beschrijving: Opmaak van een cliëntendossier en de behandeling ervan.
  Doel: Leveren van de diensten aan de cliënt
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijke periode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen
  Data items: Thuisadres, Geboortedatum / Leeftijd, Geboorteplaats, Nationaliteit, Taal of talen, Identiteitskaart nummer, Huwelijkse staat, Foto's / beelden, Paspoort (reispas), Identiteitskaart, Burgerschapsnummer, rijksregisternummer…, Naam van de klant, Naam van de betrokken partij, Klantendossier, BTW nummer, Ondernemingsnummer, Betalingsoverzicht, klantenrekening, Bedrijfsadres, Datum & tijd, Inhoud van correspondentie, Klanten zorgvuldigheidsgegevens (AKL, KYC, CDD), Ultimate Beneficial Owner (UBO) gegevens, Ligging van het onroerend goed, Bedrijfsfunctie, Handtekening, Aankoop financieringsgegevens, Eigendomstitel, Stedenbouwkundig uittreksel, Keuringsattest elektrische installatie, Postinterventiedossier, Erfgoedinformatie, Naam huurder, Titel, Contract, Plan, Emailadres, Adres, Telefoonnummer, Asbestattest
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Cliënten Nieuwsbrief / promotie
  Beschrijving: Nieuwsbrief of promotie van producten of diensten in elektronische of andere vorm
  Doel: Cliënten op de hoogte houden van wat het bedrijf te bieden heeft
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data items: Foto's / beelden, Naam van de klant, Inhoud van correspondentie, Ligging van het onroerend goed, Toestemming, Emailadres
  Data wordt verwerkt binnen de EU

 

 

Bij deze verwerkingen zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Als jij voor een bepaalde verwerking toestemming hebt gegeven, dan heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

Als je niet wil dat jouw gegevens worden verwerkt, contacteer ons dan zodat we samen kunnen evalueren of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of het voor jou mogelijk is om onze goederen en/of diensten te blijven gebruiken.

Wij behandelen ook gegevens van leveranciers. Wanneer we gegevens verzamelen, verwerken en opslaan over onze leveranciers, willen we ervoor zorgen dat we alleen gegevens verzamelen, verwerken en opslaan die we echt nodig hebben en die we op deze manier mogen verwerken. In onze omgang met onze leveranciers verzamelen, verwerken en bewaren we doorgaans de naam, het werk emailadres en het werktelefoonnummer van de persoon / personen die met ons communiceren. Ook verzamelen, verwerken en bewaren we het btw-nummer van onze leveranciers.

Het verwerken van persoonsgegevens in jouw opdracht

De specifieke aard van het werk dat wij voor jou verrichten zorgt ervoor dat wij mogelijk voor jou aangiftes, neerleggingen, mededelingen, etc. moeten doen die opgesteld worden op basis van persoonsgegevens van anderen, die jij ons bezorgt. In dat geval zijn wij de verwerker en ben jij de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen jouw instructies voor de verwerking, mogelijke onderaanneming, het lot van de gegevens bij het einde van de overeenkomst en de mogelijke doorgifte van gegevens uitvoeren. Wij zullen ook de nodige veiligheidsmaatregelen nemen en je bijstaan in het nakomen van je verplichtingen in het kader van de GDPR.

Het delen van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij met derde partijen moeten werken om bepaalde diensten of producten te kunnen leveren zoals IT partners, verzekerings partners, accountancy partners, juridische adviseurs. Meer in het bijzonder behouden wij ons het recht voor om jouw persoonlijke gegevens met deze partners te delen :

 • Sociale Media - Youtube
  Doel: Promotie van het bedrijf en diensten
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Data items: Foto's / beelden, Elektronische identificatiegegevens, Elektronische lokalisatiegegevens, Username, Datum & tijd
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Beroepsregels en deontologie
  Doel: Toezicht door de tuchtoverheid mogelijk maken
  Rechtsgrond: Wettelijke Verplichting
  Data items: Naam van de betrokken partij, Omstandigheden van de claim / zaak, Klantendossier
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  BIV ontvangt de data
 • Verkoopskanaal - immoweb.be
  Doel: Om omzet te genereren
  Rechtsgrond: Contract
  Data items: Marketing cookies, Inhoud van correspondentie, Plan, Ligging van het onroerend goed, Emailadres, Adres, Elektronische identificatiegegevens, IP adres, Datum & tijd, Foto's / beelden
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Immoweb SA/NV ontvangt de data
 • Verzekeringen
  Doel: Zorgen voor het correct afhandelen van de aansprakelijkheid van het bedrijf
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Data items: Naam van de werknemer, Naam van de betrokken partij, Omstandigheden van de claim / zaak
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Communicatie bureau
  Doel: Digitale communicatie
  Rechtsgrond: Contract
  Data items: Naam van de betrokken partij, Essentiele cookies, Marketing cookies, Inhoud van correspondentie, Ligging van het onroerend goed, Emailadres, Derde partij cookies, Adres, Telefoonnummer, Elektronische identificatiegegevens, Performantie cookies, Bedrijfsfunctie
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Sociale media - Facebook / Instagram
  Doel: Promotie van het bedrijf en diensten
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Data items: Foto's / beelden, Elektronische identificatiegegevens, Elektronische lokalisatiegegevens, Datum & tijd, Ligging van het onroerend goed, Username
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  META PLATFORMS IRELAND LIMITED (ex-Facebook) ontvangt de data
 • Sociale media - Vimeo
  Doel: Het communiceren en promoten van de bedrijfsportfolio
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Data items: Foto's / beelden, Elektronische identificatiegegevens, Elektronische lokalisatiegegevens, Datum & tijd
  Data wordt verwerkt buiten de EU
 • Sociale media - Linkedin
  Doel: Promotie van het bedrijf en diensten
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Data items: Naam van de werknemer, Foto's / beelden, Elektronische identificatiegegevens, Elektronische lokalisatiegegevens, Datum & tijd, Ligging van het onroerend goed
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  LinkedIn Ireland Unlimited Company ontvangt de data
 • IT support
  Doel: Zorgen voor het goed functioneren van de IT
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Data items: Naam van de klant, Elektronische identificatiegegevens, Emailadres
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Delphi Solutions ontvangt de data
 • Marketing Partner
  Doel: Om marketing activiteiten te professionaliseren
  Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
  Data items: Foto's / beelden, Elektronische identificatiegegevens, Elektronische lokalisatiegegevens, Ligging van het onroerend goed, Datum & tijd, Username
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Bright Square ontvangt de data
 • Verkoopskanaal
  Doel: Om omzet te genereren
  Rechtsgrond: Contract
  Data items: Marketing cookies, Inhoud van correspondentie, Plan, Ligging van het onroerend goed, Emailadres, Naam van de klant, Adres, Telefoonnummer, Elektronische identificatiegegevens, IP adres, Datum & tijd, Foto's / beelden
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Immovlan SA ontvangt de data
 • Verkoopskanaal - zimmo.be
  Doel: Om omzet te genereren
  Rechtsgrond: Contract
  Data items: Marketing cookies, Inhoud van correspondentie, Plan, Ligging van het onroerend goed, Emailadres, Naam van de klant, Adres, Telefoonnummer, Elektronische identificatiegegevens, IP adres, Datum & tijd, Foto's / beelden
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Zimmo bv ontvangt de data
 • Verkoopskanaal
  Doel: Om omzet te genereren
  Rechtsgrond: Contract
  Data items: Marketing cookies, Inhoud van correspondentie, Plan, Ligging van het onroerend goed, Emailadres, Thuisadres, Naam van de klant, Adres, Telefoonnummer, Elektronische identificatiegegevens, IP adres, Datum & tijd, Foto's / beelden
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Immoscoop 2.0 BV ontvangt de data

Als we jouw persoonlijke gegevens ontvangen van een derde partij die jou naar ons verwijst, gaan we ervan uit dat deze gegevens rechtstreeks van jou of met je toestemming zijn verkregen. Mocht dit niet het geval zijn, laat ons dit dan direct weten.

Als je een onroerend goed bezoekt dat wij in portefeuille hebben, voorziet ons contract met onze opdrachtgever dat we bij het einde van onze opdracht je naam en de datum van je bezoek overmaken aan onze opdrachtgever. Dit gebeurt voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang.

Deze derde partijen zullen doorgaans optreden als gegevensverwerker. Houd er rekening mee dat sociale mediaplatformen, handelsplatformen en permanente verkooppartners vaak worden beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Als je deelneemt aan een online gesprek, vergadering, conferentie,... weet dan dat alle gegevens die je deelt, zichtbaar en/of hoorbaar zijn voor de andere deelnemers. Houd hier rekening mee voordat je jouw persoonlijke gegevens, video, audio of andere gegevens deelt.

Wanneer je je verzet tegen het delen van je data, vragen we je om contact met ons op te nemen zodat we samen kunnen evalueren of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of je verder van onze diensten en/of goederen kan gebruik blijven maken.

Houd er rekening mee dat we wettelijk verplicht kunnen zijn om bepaalde gegevens te verwerken en mogelijks door te geven aan de relevante autoriteiten. Aangezien dit een wettelijke verplichting is, kan je geen bezwaar maken tegen deze overdracht.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij willen jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk bewaren en hebben veiligheidsprocedures opgezet om verlies, misbruik of verandering van deze persoonlijke gegevens te vermijden. Deze procedures zijn functioneel en technisch in overeenstemming met de beste standaarden in de sector.

Website en cookies

Wanneer je onze website bezoekt kunnen er cookies op jouw computer bewaard worden. Ze helpen om het bezoek van de website makkelijk te maken en jouw ervaring te verbeteren. Wanneer je onze website bezoekt zal je informatie krijgen over de cookies die we gebruiken en zullen we je vragen om daarvoor toestemming te geven. Elke keer dat je onze website bezoekt zal de webserver ook automatisch het IP-adres en/of je domeinnaam verwerken.

Het is mogelijk dat wij links publiceren naar websites die eigendom zijn van anderen en die door deze anderen worden beheerd. Als je op zo’n link klikt zal je naar een andere website navigeren. Zorg er steeds voor dat je de privacyverklaring van deze andere website leest en begrijpt, aangezien die kan verschillen van onze privacyverklaring. Als je je niet zeker voelt, of niet akkoord kan gaan met de privacyverklaring, raden we je aan om de betrokken website onmiddellijk te verlaten.

Sociale media

Als je de sociale media functies zoals bijv. “like-” of “share-”knop die mogelijk op onze website staat gebruikt, of als je onze sociale mediapagina bezoekt, weet dan dat je persoonsgegevens door het sociaal mediaplatform zullen verwerkt worden. Bij deze verwerking beschouwt de Europese regulator ons en het sociaal mediaplatform beiden als gezamenlijke gegevensverwerkingsverantwoordelijken, wat betekent dat wij gezamenlijk bepalen waarom en hoe jouw persoonlijke data wordt verwerkt. Hoe wij jouw persoonlijke data verwerken, vind je terug in deze privacyverklaring. Informatie over de verwerking door het betrokken sociaal mediaplatform, kan je terugvinden in hun privacyverklaring. We vragen je om de privacyverklaring van het sociaal mediaplatform goed te lezen vooraleer je de sociale media-items op onze pagina of onze pagina op het sociaal mediaplatform bezoekt.

Als we een evenement houden zoals een netwerk evenement, openingsevenement, première etc., kunnen er fotografen of videografen aanwezig zijn. De foto's en video's die ze maken zijn bedoeld om te worden gebruikt in marketingmateriaal en / of gepubliceerd te worden op onze sociale mediapagina's. Wanneer je niet het hoofdonderwerp van deze materialen bent, is de richtlijn van de gegevensbeschermingsautoriteit dat je expliciete toestemming in kader van GDPR niet is vereist. Mocht je je echter verzetten tegen het gebruik van materialen waarop je bent afgebeeld, laat het ons dan weten.

Je rechten uitoefenen

Conform de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) heb je het recht om :

 • Toegang te vragen tot jouw persoonsgegevens (het recht van inzage van de betrokkene). Dit laat je toe om een kopie van de persoonsgegevens die we over jou bijhouden te ontvangen.
 • Verbetering te vragen van de persoonsgegevens die we over jou bijhouden. Dit laat je toe om onvolledige of onjuiste informatie die we over je bijhouden te verbeteren.
 • De wissing van je persoonsgegevens te vragen. Dit laat je toe om ons te vragen al je persoonsgegevens te verwijderen wanneer er geen geldige reden is om deze nog verder bij te houden. Je hebt ook het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen wanneer jij gebruik hebt gemaakt van je recht om je te verzetten tegen een bepaalde verwerking (zie hieronder).
 • Je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op ons gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en je omwille van je bijzondere situatie je wil verzetten tegen de verwerking op deze basis. Je hebt ook het recht om je te verzetten wanneer we je persoonsgegevens verwerken voor doeleinden van directe marketing.
 • De beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit stelt jou in staat om ons te vragen de verwerking van je persoonsgegevens op te schorten, bv. wanneer je vragen hebt over de accuraatheid van de gegevens of de reden van de verwerking.
 • Op elk moment je toestemming voor een verwerking in te trekken.
 • Niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.
 • Je gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen (het recht op gegevensoverdraagbaarheid).

In sommige gevallen zullen we genoodzaakt zijn om aan jou meer bijzondere informatie te vragen zodat we jouw identiteit kunnen bevestigen en ervoor kunnen zorgen dat jouw recht op toegang tot informatie (of de uitoefening van gelijk welk ander van jouw rechten) correct wordt uitgeoefend. We nemen deze maatregel om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke informatie niet wordt vrijgegeven aan een andere persoon dan jezelf of aan enige andere persoon die geen recht heeft om dit te ontvangen. Je kan je rechten uitoefenen door onze privacy-coördinator Gaëlle Goudesone te contacteren via gaelle@provas.be of via het adres van het bedrijf :  

 PROVAS IMMO MANAGEMENT BV 

T.a.v.  Gaëlle Goudesone

 Museumstraat 12A

2000 Antwerpen

België

Gegevensbeschermings autoriteit

Elke klacht of commentaar kan je richten aan de gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres :

 Gegevensbeschermingsautoriteit / Autorité de protection des données 

 Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles https://gegevensbeschermingsautoriteit.be https://autoriteprotectiondonnees.be 

 

Dit document werd gegenereerd met behulp van GDPRWise.eu

 afbeelding Gaëlle Goudesone

Gaëlle Goudesone

 afbeelding Ann Moerman

Ann Moerman

 afbeelding Jasmine Van Soens

Jasmine Van Soens

 afbeelding Sara Martinez Escalante

Sara Martinez Escalante

 afbeelding Sofie Boënne

Sofie Boënne

 afbeelding Ward Gordts

Ward Gordts